W czerwcu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,7 pkt. w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 98,3 pkt. w maju bieżącego roku. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 97,6 pkt. w poprzednim miesiącu do 94,7 pkt. w czerwcu.

"W czerwcu wystąpiła sytuacja odwrotna od tej, jaką można było zaobserwować w maju – nastąpił wzrost jednej z podstawowych składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców przy jednoczesnym spadku drugiej, lecz tym razem rósł wskaźnik oceny aktualnej sytuacji w porównaniu z poprzednim miesiącem zamiast wskaźnika odzwierciedlającego oczekiwania ankietowanych firm na najbliższe półrocze" - napisano w komentarzu.

"Tym samym jest to pierwszy wzrost subindeksu bieżącej koniunktury od 6 miesięcy, który jednocześnie osiągnął najwyższy poziom od lutego 2016 r. oraz po raz pierwszy od marca 2016 r. znalazł się powyżej granicy 100 pkt., co wskazuje na umiarkowaną poprawę sytuacji biznesowej uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz obniżył się natomiast po krótkotrwałym odbiciu z maja. Jego wartość utrzymuje się jednak powyżej dołka z kwietnia b.r." - dodano. (PAP)