"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Work Service S.A. postanawia zysk osiągnięty przez spółkę w roku 2015 w łącznej wysokości 14 869 499,64 zł w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w treści podjętej uchwały.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)