Ronson  

Akcjonariusze Ronsona zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 sierpnia o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zatwierdzić [...] propozycję zarządu zaakceptowaną także przez radę nadzorczą spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 21 788 800 zł za 2015 r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez zarząd: Część kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) w kwocie 21 788 800 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2015 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,08 zł na każdą akcję spółki, zgodnie z wnioskiem zarządu [...]; ponadto dzień dywidendy wyznaczyć na 17 sierpnia 2016r. natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalić na 24 sierpnia 2016r, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w projektach.

Medicalgorithmics

Obligacje na okaziciela serii A Medicalgorithmics o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę, 29 czerwca, podała GPW. >>>>  

iFun4all

iFun4all planuje debiut na rynku NewConnect na drugą połowę lipca, podała spółka. Pod koniec maja spółka zapowiadała, że stara się o debiut na NewConnect na przełomie II i III kwartału 2016 r. >>>> 

CD Projekt 

CD Projekt uruchomi zamkniętą wersję beta gry "Gwint" we wrześniu. Jeszcze w tym roku zakłada rozpoczęcie jej monetyzacji, ale jednocześnie w wynikach uwzględniane będą koszty jej produkcji i marketingu, poinformował członek zarządu CD Projekt Piotr Nielubowicz. CD Projekt będzie dążył do tego, aby gra stała się areną e-sportowej rywalizacji. >>>>  

ING BSK 

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała z dniem 1 sierpnia 2016 r. Marcina Giżyckiego na stanowisko wiceprezesa. Będzie on nadzorować będzie pion bankowości detalicznej oraz pion biuro maklerskie, podał bank. >>>> 

Pragma Inkaso 

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydowali przeznaczeniu całości zysku za 2015 rok na zwiększenie kapitału zapasowego, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otworzy w Londynie na początku 2017 r. biuro tradingu LNG, podała spółka. >>>>  

Protektor  

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 5,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Work Service 

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przeznaczenie zysku netto za 2015 r. w łącznej wysokości niemal 14,87 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwały podjętej przez walnym zgromadzeniu spółki. >>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Negocjacje prowadzone przez Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH - spółkę zależną Pfleiderer Grajewo - w sprawie nabycia działalności produkcyjnej płyt wiórowych w Germersheim w Niemczech zakończyły się bez podpisania umowy, podała spółka. >>>>  

Polnord 

Polnord wprowadza do sprzedaży nowy projekt Chabrowe Wzgórze, zlokalizowany w Kowalach koło Gdańska. W dwóch realizowanych obecnie budynkach znajdzie się 108 mieszkań, których oddanie planowane jest w II połowie 2017 r., podała spółka. >>>>  

Ailleron 

Akcjonariusze Ailleron zdecydowali, by zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, co oznacza brak wypłaty dywidendy, poinformowała spółka. >>>>  

Alior Bank 

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Alior Bank części mienia banku BPH, podał we wtorek Urząd. Jego zdaniem koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów. >>>> 

KGHM Polska Miedź  

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 300 mln zł z zysków z lat ubiegłych na dywidendę, co daje wypłatę 1,5 zł na akcję. >>>>  

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia nie udzielili absolutorium członkom zarządu pełniącym funkcje w 2015 r. >>>>  

Zamet Industry 

Zamet Budowa Maszyn - spółka zależna Zamet Industry - w toku restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej zamknie zakład w Bytomiu i skoncentruje działalność produkcyjną w Tarnowskich Górach, podała spółka. Planowane jest zwolnienie do 125 pracowników. >>>>  

Pekaes  

Akcjonariusze Pekaesu zdecydowali o przeniesieniu całego zysku netto spółki wypracowanego w roku 2015 na kapitał zapasowy, co oznacza brak wypłaty dywidendy, poinformowała spółka. >>>>  

ATM

Akcjonariusze ATM postanowili przeznaczyć zysk netto spółki za 2015 r. w wysokości 5,64 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

ED Invest 

ED Invest przyjął program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. >>>>    

Colian   

Akcjonariusze Coliana zdecydowali o przeznaczeniu łącznej kwoty 7,337 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>  

PGE  

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na wniosek Skarbu Państwa zdecydowali o przeznaczeniu 467,44 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Newag   

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 22,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wobec wcześniej zapisanych w projektach uchwał 45 mln zł dywidendy (tj. 1 zł na akcję), podała spółka. >>>>   

Zortrax 

Zortrax zaprezentował dziś na targach Additive Manufacturing Europe 2016 swoją najnowszą drukarkę 3D - Zortrax M300, podała spółka. Wkrótce zostanie wprowadzona do sprzedaży na ponad 50 rynkach świata. >>>>