"Stanowisko zamawiającego jest w ocenie zarządu Qumak niezrozumiałe i niemające oparcia w faktach. Wszystkie prace będące w zakresie leżącym po stronie wykonawcy zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). Dokończenie projektu jest obecnie całkowicie zależne od współdziałania zamawiającego, w tym umożliwienia instalacji gotowego sytemu na środowisku produkcyjnym zamawiającego" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wdrożonymi procedurami kontroli ryzyka, spółka ma zamiar niezwłocznie podjąć działania prawne oraz operacyjne.

"Trwają analizy prawne, mające na celu ocenę skutków prawnych złożonego oświadczenia, oraz czy i w jakim stopniu będzie konieczne pomniejszenie należności z tytułu prac wykonanych w projekcie ISOK. Maksymalne należności wynoszą 23 mln zł netto. Jednocześnie informujemy, że koszty poniesione na realizację całego projektu wyniosły do tej pory 46,8 mln zł, z czego 44,6 mln zł były wykazane w dotychczasowych sprawozdaniach finansowych" - czytamy dalej.

Zarząd jest zdania, że zgodnie z treścią oświadczenia o odstąpieniu, nie ma podstaw do naliczania kar przez zamawiającego.

Przedmiotem umowy jest projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu przez okres 5 lat. Umowa została zawarta w sierpniu 2013 r. a w grudniu 2014 r. przedłużono termin jej realizacji. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 50,64mln zł netto. Etap 5, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu, polegał na wdrożeniu produkcyjnym systemu ISOK.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)