"Obligacje wyemitowane zostaną jako papiery wartościowe niezabezpieczone, na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, podlegające wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)