Analitycy spodziewali się w VI indeksu na poziomie 104,7 pkt., bez zmian.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł w VI minus 7,3 pkt. wobec minus 7,0 pkt. poprzednio. Oczekiwano minus 7,3 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł minus 2,8 pkt. wobec minus 3,7 pkt. poprzednio. Tu spodziewano się minus 3,4 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 10,8 pkt. Oczekiwano 11,0 pkt. wobec 11,3 pkt. poprzednio.

W handlu wskaźnik wyniósł 0,8 pkt. wobec 3,3 pkt. poprzednio, a w budownictwie minus 18,2 pkt. wobec minus 17,7 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu. (PAP)