"Zwyczajne walne zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna [...] niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 037 517,38 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale.

4fun Media odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,4 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 3,04 mln zł wobec 6,25 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa 4Fun Media prowadzi działalność na rynku mediów telewizyjnych i cyfrowych. o grupy należą kanały muzyczne 4Fun.tv, TV.DISCO i mjuzik.tv oraz spółka Program, która zajmuje się kompleksowym wsparciem sprzedaży i dystrybucji kanałów telewizyjnych na rynku polskim. 4fun Media dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu video w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, internet, VoD) oraz tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, przystosowanych do cyfrowych kanałów dystrybucji.

(ISBnews)