"Oprocentowanie obligacji serii LWB01C300617 oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapisami program emisji obligacji, w okresie jego obowiązywania, spółka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji oraz ma możliwość redukcji kwoty programu, podano także.

"Termin wykupu obligacji serii LWB01C300617 przypada na dzień 30 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych na dzień 31 marca 2016 r., zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej, wynosi 725,62 mln zł, podano także.

Program emisji obligacji został ustanowionego na podstawie umowy z Bankiem Pekao oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego z czerwca 2014 r.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)