Akcjonariusze Indaty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Indaty postanowili przekazać na kapitał zapasowy cały zysk netto za 2015 r. w kwocie 1,156 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1,156 mln zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Indata odnotowało 6,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,16 mln zł wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych notowanym na GPW. Działalność Grupy skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój biznesu klientów. Swoją wartość na rynku IT buduje w oparciu o szerokie portfolio usług, wykwalifikowany i zespół ponad 220 specjalistów. Ma na koncie ponad 1 tys. zrealizowanych projektów. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)