"(...)Na pewno dochody budżetu w tym systemie podatkowym będą większe niż planowano" - powiedział.

W budżecie założono dochody z podatków na poziomie 276,14 mld zł.