Zmodyfikowane założenia mają zastosowanie dla nowych emisji obligacji.

Przyjęto następujące założenia:

1. Zwiększenie o dwa liczby dostępnych w roku terminów (miesięcy) wykupu obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności poszczególnych emisji i uwzględnieniu istniejącego harmonogramu wykupów.

2. Terminy wykupów obligacji będą następujące:

- styczeń, kwiecień, lipiec i październik – dla obligacji stałoprocentowych i zerokuponowych,

- maj i listopad – dla obligacji zmiennoprocentowych,

- pozostałe miesiące – dla innych obligacji, w tym obligacji indeksowanych inflacją.

3. W przypadku ograniczonych wielkości emisji obligacji możliwe będzie niewykorzystanie wszystkich dostępnych terminów.

4. Moment wprowadzenia modyfikacji będzie uzależniony od bieżącej sytuacji w zakresie wielkości poszczególnych serii obligacji.(PAP)