Jak powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch, na spotkaniu w Belwederze „ostatecznie uzgodniono stanowisko Rzeczypospolitej, które będzie prezentowane na spotkaniach wszystkich szczebli podczas szczytu”.

„Rozmówcy wyrazili również wstępne zadowolenie z decyzji, jakie mają zostać podjęte w Warszawie. Szczególną uwagę poświęcono kwestii wydatków obronnych. Strona rządowa potwierdziła wolę utrzymania nakładów obronnych w wysokości 2 proc. PKB według standardów NATO, w tym wydatków na modernizację techniczną na poziomie 20 proc. tej kwoty” – dodał szef BBN.

Przypomniał, że „już obecnie Polska należy do wąskiej grupy państw NATO, których wydatki obronne w ostatnich latach w wartościach bezwzględnych realnie rosły”. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu w KPRP Krzysztof Szczerski.

Szczyt Organizacji traktatu Północnoatlantyckiego odbędzie się w piątek i sobotę w Warszawie. Ma w nim wziąć udział 18 prezydentów, 21 premierów, 41 szefów dyplomacji i 39 ministrów obrony. Ogółem akredytowało się ponad 2000 delegatów i tylu dziennikarzy. Spodziewane jest m. in. potwierdzenie i uszczegółowienie decyzji o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO przez wysuniętą wzmocnioną obecność wojsk. (PAP)