Obie strony zgodziły się jednak już wcześniej, że wspólna główna siedziba pozostanie w Londynie i był to jeden z warunków zawarcia transakcji. Z informacji +City A.M+ wynika, że nawet w przypadku wyjścia UK z UE londyńskie City może pozostać jedną z dwóch +połączonych siedzib głównych+, potencjalnie dzieląc swój status z innym europejskim odpowiednikiem. (…)

Nasze źródła podają, że obie giełdy doszły do porozumienia (…), że nowa spółka po fuzji potrzebuje siedziby na terenie UE, gdyż jest to niezbędne z regulacyjnego punktu widzenia. (…) nasze źródła mówią jednak, że kwestia +podwójnej+ siedziby głównej jest rozważana