"W czwartym okresie raportowania, tj. od 1 maja do 30 czerwca 2016 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Susza rolnicza w obecnym okresie sześciodekadowym pogłębia się, obejmując coraz większe obszary, przybywa upraw, których plony będą niższe o 20 proc. z powodu suszy na obszarze gminy w tym roku w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych" - napisano.

Zagrożenie suszą występuje w 428 gminach (17,27 proc. gmin Polski), na powierzchni 4,04 proc. gruntów ornych skupionych w 10 województwach.

Poprzednio susza występowała w 10 proc. gmin.