Tylko od maja br. liczba młodych Portugalczyków rejestrujących się na wyjazd do Polski wzrosła aż o 2 000 osób.

Jak powiedział PAP lizboński socjolog Ricardo Oliveira, zaangażowany w działalność portugalskiego komitetu organizacyjnego ŚDM, przygotowania do wyjazdu do Polski były bardzo intensywne i naznaczone duchem solidarności z osobami bezrobotnymi, które nie miały środków na podróż do Krakowa. Oszacował, że średnio Portugalczyk musiał za nią zapłacić 700 euro.

“We wszystkich diecezjach naszego kraju prowadzone były zbiórki pieniędzy dla zapisanych na ŚDM osób. Z sygnałów docierających z punktów przygotowań wynika, że udało się zapewnić środki na transport dla wszystkich zarejestrowanych. Dowodzi to wielkiej hojności portugalskich katolików wobec młodzieży w obchodzonym właśnie w Kościele Roku Miłosierdzia. To grupa wiekowa najbardziej odczuwająca brak pracy w naszym kraju, z bezrobociem na poziomie około 40 proc.” - wyjaśnił Oliveira.

Socjolog przypomniał, że na terenie całej Portugalii nie tylko prowadzono zbiórki pieniędzy dla bezrobotnej młodzieży udającej na ŚDM, ale też organizowano imprezy społeczno-kulturalne, takie jak festyny, warsztaty gastronomiczne, przedstawienia teatralne, wycieczki. Uzyskane dzięki nim środki kierowano na pokrycie wydatków związanych z podróżą do Krakowa.

Do najaktywniejszych należała stołeczna parafia Matki Bożej Żeglarzy. Aby zapewnić 40-osobowej grupie transport do Krakowa od ponad dwóch lat organizowała pokazy kulinarne, loterie fantowe i zbiórki makulatury.

Niektóre parafie, a nawet diecezje podejmowały się wspólnych akcji charytatywnych i marketingowych, aby wesprzeć młodych katolików. Przykładem są miasta Guarda i Viseu, gdzie lokalne duszpasterstwa młodzieży połączyły siły w promowaniu inicjatyw związanych z ŚDM.

“Głównym źródłem środków na pokrycie kosztów podróży do Polski były festyny, w czasie których sprzedawaliśmy regionalne produkty, np. przetwory owocowo-warzywne czy domowe wypieki. Ich wytwórcami była nasza młodzież” - powiedział PAP ksiądz Antonio Jorge, szef duszpasterstwa młodzieży w diecezji Viseu.

Portugalscy duchowni przypominają, że aktywności w zbieraniu pieniędzy na wyjazd do Krakowa towarzyszyły też intensywne przygotowania formacyjne, z wykładami o Polsce, jej historii, Kościele oraz o idei Światowych Dni Młodzieży. Nie brakowało też prelekcji o mieście gospodarzu lipcowego wydarzenia. We współpracy z polską ambasadą w Lizbonie wiosną portugalscy biskupi zorganizowali m.in. jednodniowe kursy wiedzy o Polsce dla młodzieży w Bradze, Guimaraes, Fatimie, a także w aglomeracji lizbońskiej.

“Portugalska młodzież, choć nie pamięta Jana Pawła II, interesuje się jego osobą, gdyż wspomnienie o nim jest wciąż żywe w naszym kraju. Wyjazd do Krakowa stanowi doskonałą okazję do poznania miasta tego polskiego świętego, tak blisko związanego z Portugalią” - uważa ks. Hugo Santos, kapelan młodzieży na Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie.

Ważnym elementem przygotowań do krakowskiej imprezy jest w Portugalii pielgrzymka po kraju krzyża, który Jan Paweł II ofiarował europejskiej młodzieży w 1987 r. podczas ŚDM w Buenos Aires. Od ubiegłorocznej jesieni symbol spotkania młodych odwiedził już niemal wszystkie portugalskie diecezje. Do 10 lipca krzyż będzie krążył po parafiach północno-wschodniego regionu Tras-os-Montes. Tamtejszy biskup Jose Cordeiro, ordynariusz diecezji w Bragancy, będzie jednym z duchownych, który z grupą ponad 7 000 młodych Portugalczyków wyruszy do Krakowa.

“Tegoroczna reprezentacja młodych katolików z Portugalii na ŚDM będzie jedną z największych w historii tego wydarzenia. W ostatniej edycji w Rio de Janeiro uczestniczyło ich zaledwie 500. Wcześniej, w Madrycie w 2011 r., pojawiło się wprawdzie 13 tys. naszych rodaków, ale wpływ na tak duże zainteresowanie imprezą miało bliskie położenie hiszpańskiej stolicy” - dodał Ricardo Oliveira.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)