W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2016-07-11 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,70 1,70 1,65 1,68 1,51 1,87
Polska 5-letnie 2,22 2,26 2,20 2,29 2,26 2,47
Polska 10-letnie 2,88 2,93 2,88 3,10 2,92 3,04
Węgry 3-letnie 1,67 1,70 1,77 1,77 1,59 2,08
Węgry 5-letnie 2,06 2,10 2,17 2,34 2,23 2,89
Węgry 10-letnie 2,89 2,91 3,00 3,36 3,07 3,91
Czechy 2-letnie -0,11 -0,11 -0,11 -0,01 -0,07 -0,02
Czechy 5-letnie 0,02 0,02 0,05 0,08 0,03 0,36
Czechy 10-letnie 0,38 0,39 0,43 0,48 0,43 1,19
Turcja 2-letnie 8,27 8,36 8,31 8,91 9,73 9,45
Turcja 5-letnie 8,86 8,77 8,70 9,15 9,68 9,42
Turcja 10-letnie 8,92 8,95 8,89 9,45 9,55 9,21
Irlandia 2-letnie -0,39 -0,39 -0,39 -0,38 -0,34 0,10
Irlandia 5-letnie 0,00 0,06 -0,06 -0,03 0,04 0,71
Irlandia 10-letnie 0,43 0,44 0,45 0,74 0,83 1,66
Włochy 2-letnie -0,07 -0,06 -0,11 -0,04 -0,01 0,27
Włochy 5-letnie 0,30 0,30 0,29 0,42 0,36 1,10
Włochy 10-letnie 1,19 1,19 1,25 1,38 1,34 2,13
Portugalia 2-letnie 0,68 0,69 0,56 0,55 0,86 0,60
Portugalia 5-letnie 1,89 1,88 1,75 1,90 2,28 1,59
Portugalia 10-letnie 3,07 3,08 2,98 3,10 3,41 2,84
Hiszpania 2-letnie -0,12 -0,11 -0,17 -0,06 0,01 0,29
Hiszpania 5-letnie 0,23 0,24 0,20 0,48 0,39 1,00
Hiszpania 10-letnie 1,14 1,15 1,15 1,43 1,51 2,13
Niemcy 2-letnie -0,70 -0,69 -0,67 -0,55 -0,52 -0,21
Niemcy 5-letnie -0,63 -0,62 -0,58 -0,43 -0,40 0,22
Niemcy 10-letnie -0,19 -0,19 -0,14 0,02 0,11 0,90
Francja 2-letnie -0,62 -0,61 -0,57 -0,43 -0,46 -0,15
Francja 5-letnie -0,43 -0,43 -0,39 -0,20 -0,25 0,38
Francja 10-letnie 0,10 0,10 0,16 0,39 0,46 1,28
Wielka Brytania 2-letnie 0,12 0,14 0,16 0,38 0,38 0,50
Wielka Brytania 5-letnie 0,33 0,35 0,39 0,76 0,76 1,40
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,78 0,86 1,25 1,36 1,89
Japonia 2-letnie -0,34 -0,35 -0,32 -0,27 -0,24 0,02
Japonia 5-letnie -0,36 -0,37 -0,34 -0,26 -0,22 0,11
Japonia 10-letnie -0,27 -0,28 -0,24 -0,14 -0,09 0,45
USA 2-letnie 0,63 0,61 0,59 0,73 0,70 0,64
USA 5-letnie 0,98 0,95 0,99 1,17 1,16 1,66
USA 10-letnie 1,38 1,36 1,44 1,64 1,73 2,40

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP)