W porównaniu z poniedziałkiem 13 lipca 2015 r., kiedy indeks wynosił 900 pkt., Baltic Dry jest niższy o 21,8 proc.