"MR oczekuje, że w lipcu 2016 r. ceny powinny spaść o 0,1%. Głównie na skutek spadku cen żywności, choć będzie on wolniejszy niż w poprzednich latach, a także spadku cen odzieży i obuwia, również wynikający z oddziaływania czynników sezonowych. Nieznacznie wzrosnąć mogą zaś ceny w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w lipcu powinien pozostać na poziomie (minus) -0,8%" - podał resort na stronie internetowej

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2016 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu z majem b.r. W porównaniu z czerwcem 2015 r. były zaś niższe o 0,8%. "Dane są zgodne z oczekiwaniami MR i wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS", podał także resort. 

>>> Czytaj też: GUS podał najnowsze dane o cenach w Polsce. Co tanieje, a co drożeje najszybciej?