Oferta Torpolu za 247,4 mln zł najkorzystniejsza na prace na linii kolejowej E30Warszawa, 13.07.2016 (ISBnews) - Oferta Torpolu warta 247,4 mln zł netto (304,3 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków", podała spółka.

"Termin realizacji prac budowlanych objętych ofertą został określony na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 95%) oraz okres gwarancji (waga 5%). W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez Torpol jest najkorzystniejsza, a w odniesieniu do drugiego kryterium jest analogiczna do pozostałych uczestników przetargu.

Obecnie spółka czeka na weryfikację i wybór oferty przez inwestora, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)