Z opublikowanych w czwartek przez NBP wstępnych danych na temat podaży pieniądza wynika też, że najwięcej przyrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.

NBP podaje, że w czerwcu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze gospodarstw domowych – o 8,7 mld zł, (tj. o 1,3 proc.) do poziomu 676,9 mld zł.

"Wartość depozytów przedsiębiorstw zwiększyła się o 0,8 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do wysokości 243,1 mld zł. Zmniejszyły się depozyty instytucji samorządowych o 1,8 mld zł, (tj. o 4,9 proc.) do poziomu 34,0 mld zł. Wartość zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększyła się o 3,4 mld zł (tj. o 2,1 proc.), do 163,2 mld zł" - informuje w komunikacie NBP.

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 7,7 mld zł (tj. o 3,5 proc.) do poziomu 224,5 mld zł. W przypadku gospodarstw domowych zadłużenie wzrosło o 6,5 mld zł (tj. o 1,0 proc.) do wysokości 652,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw nie uległo zmianie – nadal wynosiło 335,1 mld zł - informuje bank centralny. (PAP)