W porównaniu z poniedziałkiem 20 lipca 2015 r., kiedy indeks wynosił 1.067 pkt., Baltic Dry jest niższy o 29,9 proc.