- Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje:

Obecna edycja raportu ukazuje się w przełomowym momencie. Zakończyliśmy działania poprzedniej perspektywy finansowej, które zaowocowały wybudowaniem brakującej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz dały szanse małym i średnim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zbudowanie sieci dostępowej. W ramach 14 Regionalnych Projektów Szerokopasmowych zostało wybudowanych ponad 25 tys. km sieci światłowodowej o bardzo dużej przepustowości. Przedsiębiorcy z sektora MŚP wybudowali – w większości w technologii FTTx – sieci dostępowe docierające do ponad 280 tys. gospodarstw domowych, głównie na terenach do tej pory pozbawionych infrastruktury szerokopasmowej. Obserwowaliśmy także duże inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze środków własnych, bez udziału pomocy publicznej. W 2015 r. wyniosły one ponad 620 mln zł.

W 2015 r. odnotowano 30 proc. przyrost sieci światłowodowych, na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 420 tys. km – wynika z Raportu pokrycia terytorium RP infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Liczba węzłów światłowodowych na koniec 2015 r. jest aż o 21 proc. wyższa w porównaniu z deklarowaną w poprzedniej inwentaryzacji. Dane zebrane z około 11,6 tys. miejscowości wykazały, że występuje w nich ponad 108 tys. węzłów.

W porównaniu z danymi z roku poprzedniego zestawienia pokazują też istotny wzrost liczby węzłów dostępowych w miastach zamieszkałych przez co najmniej 500 mieszkańców i ogólny wzrost liczby węzłów w większości typów miast. Ciekawym zjawiskiem jest przyrost miejscowości, w których przedsiębiorcy deklarują zasięgi sieci LTE. Podczas poprzedniej inwentaryzacji infrastruktury i usług przedsiębiorcy zadeklarowali ponad 8 tys. takich miejscowości, natomiast w roku sprawozdawczym (2015) takich miejscowości jest prawie 14,5 tys.

Z raportu wynika, że możliwość dostępu do Internetu o szybkości min. 30 Mb/s ma dziś już ponad 39 proc. budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do inwentaryzacji za 2014 r. W skali kraju 8 proc. miejscowości nie jest jednak objętych zasięgiem żadnej sieci dostępowej, przy czym 99 proc. tych miejscowości to miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 100 mieszkańców. Wartym jednak podkreślenia jest fakt, ze nowoczesna infrastruktura, której tak brakuje, powstaje szybko. – mówi Prezes UKE, Magdalena Gaj. – Szansę na zmianę tego stanu rzeczy daje z jednej strony realizacja projektów w ramach POPC, z drugiej – inwestycje operatorów mobilnych w rozwój sieci LTE, wynikające ze zobowiązań nakładanych przez Prezesa UKE. Z raportu wynika, że tylko po zrealizowaniu zobowiązań aukcyjnych i inwestycji, na które złożono wnioski w ramach I konkursu w ramach POPC, procent miejscowości bez zasięgu sieci spadnie do 1 proc. Dlatego wiele wskazuje na to, że przyszłoroczna inwentaryzacja pokaże jeszcze bardziej imponujące rezultaty.

Niniejszy Raport ukazuje się niemal równolegle z ogłoszeniem I naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Warto podkreślić, że w związku z konkursem UKE wyznaczył 230 obszarów, w których można realizować wspomniane projekty, a ich identyfikacja nastąpiła przy wykorzystaniu danych zbieranych w szczególności w ramach prowadzonej przez UKE inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej.

W załączonym Raporcie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pełna treść Raportu dostępna jest na stronie internetowej UKE: http://www.uke.gov.pl/raport-pokrycia-polski-infrastruktura-telekomunikacyjna-w-2015-r-20171

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)