Rząd we wtorek pozytywnie ocenił prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

"Koszt w 2017 roku wyniósłby 5,6 mld zł, jeśli obowiązywałby w całym roku. Później koszty rosną i oscylować będą wokół 10 mld zł" - powiedział Kowalczyk w środę w Polsat News.

W komunikacie CIR po wtorkowym posiedzeniu rządu podano, że Rada Ministrów wnosi o rozważenie przez Sejm możliwości uzupełnienia prezydenckiego projektu ustawy o modyfikację rozwiązań dotyczących łączenia dalszej aktywności zarobkowej z pobieraniem emerytury i jej wysokości. Rząd wnosi także, aby ustawa weszła w życie najwcześniej z dniem 1 października 2017 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia wszystkich czynności przygotowujących ZUS i KRUS do przeprowadzenia zmian ustawowych.