WZROST PKB WLK. BRYTANII W 2017 BLISKI 1 PROC.– MOODY’S

Wzrost PKB Wlk. Brytanii wyniesie w 2016 r. 1,5 proc., a w 2017 r. ok. 1 proc. – napisała w środę w komunikacie prasowym agencja ratingowa Moody’s.

„Istnieje ryzyko, że prognozy będą niższe – bardzo prawdopodobne, że w 2017 r. wzrost będzie znacznie słabszy” – napisano.

„Gospodarka zwolni znacząco w krótkim terminie, a perspektywy średnioterminowego wzrostu mogą być słabsze, jeżeli Wlk. Brytania nie podpisze nowego porozumienia handlowego z UE, które będzie pozwalało na dość swobodny dostęp do wspólnego rynku. Biorąc pod uwagę złożoność i ilość decyzji do podjęcia w najbliższych latach instytucje Wlk. Brytanii zostaną poddane sprawdzianowi” – dodano.

Moody’s oczekuje, że rząd Wielkiej Brytanii poluzuje politykę fiskalną w bieżącym oraz przyszłym roku. Zdaniem Moody’s deficyt budżetowy kraju wyniesie 3,6 proc. w 2016 r. i 3,5 proc. w 2017 r.

Zdaniem Moody’s ocena kredytowa Wlk. Brytanii znajduje się pod presją.

„Ocena kredytowa Wlk. Brytanii znajduje się pod presją po decyzji o Brexicie” – napisano.

Moody’s zaznacza jednak, że siła instytucji Wlk. Brytanii oraz solidny system prawny pozostają nienaruszone, a wiarygodność Banku Anglii powinna zapewnić stabilność finansową kraju.

MOODY’S OBNIŻA PERSPEKTYWĘ DLA SEKTORA BANKOWEGO WLK. BRYTANII DO NEGATYWNEJ ZE STABILNEJ

Moody’s obniżył perspektywę dla sektora bankowego Wlk. Brytanii do negatywnej ze stabilnej – poinformowała w środę agencja w komunikacie.

„Perspektywa wyraża oczekiwania Moody’s co do tego, jak będzie rozwijać się ocena kredytowa Wlk. Brytanii przez następne 12-18 miesięcy” – napisano.

„W rezultacie niższego wzrostu PKB w Wlk. Brytanii Moody’s oczekuje pogorszenia się jakości aktywów banków – nastąpi wzrost +złych+ pożyczek, lecz wystartuje on z niskiego poziomu 2,7 proc. wszystkich udzielonych kredytów. Pogarszanie się stanu aktywów będzie stopniowe, rozpocznie się w 2017 r., a niski poziom bezrobocia i historycznie niskie stopy procentowe pomogą zniwelować ryzyka” – dodano.

Agencja uważa, że zyski banków znajdą się pod presją, którą będą wywierać: słabszy popyt na kredyt wywołany zwiększoną niepewnością; wyższe koszty związane z ryzykiem w sytuacji, gdy pogarsza się jakość aktywów; niższe marże odsetkowe.

Mimo to Moody’s przewiduje, że banki pozostaną płynne, a ich całościowa kondycja będzie solidna.

Według agencji istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo, iż rząd Wlk. Brytanii udzieli pomocy sześciu największym krajowym bankom oraz towarzystwom budowanym.

WLK. BRYTANIA MA NAJNIŻSZE OD 2005 R. BEZROBOCIE

Trzymiesięczna stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 4,9 proc., wobec 5,0 proc. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 5,0 proc.

Jest to najniższy odczyt bezrobocia od 2005 r.

Zdaniem analityków Barclays bezrobocie w Wlk. Brytanii będzie wzrastać.

„Patrząc w przyszłość i biorąc pod uwagę wynik referendum, oczekujemy, iż stopa bezrobocia zacznie rosnąć w drugiej poł. 2016 r. i wyniesie 6,1 proc. w IV kw. 2017 r. Nasze przewidywania wspiera ostatni raport agentów Banku Anglii, który wskazuje, iż skłonność przedsiębiorców do zatrudniania nowych pracowników zbliża się do zera lub już jest na minusie” – napisano w raporcie z 20 lipca.

„Jeżeli bezrobocie wzrośnie, to oczekujemy, iż pensje nominalne mogą się nie zwiększać. Ponadto uważamy, że siła nabywcza ludności będzie dalej spadać, co odbije się na wydatkach gospodarstw domowych – wynika to z naszej prognozy CPI. Ceny konsumpcyjne wzrosną w 2016 r. o 0,5 proc., a w 2017 r. o 2,0 proc., podczas gdy w 2015 r. wzrosły o 0,0 proc. To z kolei wspiera nasze przewidywania, że konsumpcja prywatna zwolni w 2016 r. do 2,0 proc. i 0,1 proc. w 2017 r. z 2,5 proc. z 2015 r.” – dodano.

WZROST PKB WLK. BRYTANII SKURCZY SIĘ 0,4 PROC. W ‘17

PKB Wlk. Brytanii wzrośnie o 1,1 proc. w 2016 r. i skurczy się o 0,4 proc. w 2017 r. – napisali w raporcie z 20 lipca ekonomiści Barclays.

PERSPEKTYWY FINANSOWE GOSP. DOMOWYCH W UK NAJGORSZE OD 2,5 ROKU

Indeks perspektyw finansowych brytyjskich gospodarstw domowych spadł w lipcu do 44,3 pkt. z 44,8 pkt. w czerwcu – podała firma badawcza Markit.

Jest to najniższy odczyt od 2,5 roku.

Odczyt na poziomie 50 pkt. oznacza brak zmiany w finansach gospodarstw domowych.

WLK. BRYTANIA REZYGNUJE Z PRZEWODNICTWA W UE

Wielka Brytania nie obejmie rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej, przypadającego na nią w drugiej połowie 2017 roku - poinformowała w środę rzeczniczka brytyjskiej premier Theresy May po rozmowie May z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

"Premier zasugerowała, że Zjednoczone Królestwo powinno zrezygnować z rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej, wyznaczonego obecnie na drugą połowę 2017 roku, wskazując, że będziemy priorytetowo traktować negocjacje w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej" - powiedziała rzeczniczka.

"Premier wyjaśniła, że będziemy się musieli dokładnie przygotować na negocjacje w sprawie opuszczenia UE zanim sięgniemy po artykuł 50 (traktatu o UE). Donald Tusk zapewnił premier, że pomoże, by proces ten przebiegał tak sprawnie jak to możliwe" - dodała rzeczniczka.