Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2016 r. wyniosło 890.714,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 56.164,0 mln zł (6,7 proc.) wobec końca 2015 r.

MF podało, że wzrost zadłużenia w kwietniu 2016 r. był głównie wynikiem:

- finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+2,4 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+2,6 mld zł);

- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,2 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;

- różnic kursowych (-0,8 mld zł) – umocnienia złotego o 0,6 proc. wobec EUR, 1,3 proc. wobec CHF i o 1,9 proc. wobec JPY oraz osłabienia wobec USD o 1,6 proc.

Wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:

- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+32,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;

- finansowania deficytu budżetowego (+13,5 mld zł);

- osłabienia złotego (+8,5 mld zł) – o 2,8 proc. wobec EUR, 0,9 proc. wobec USD, 0,8 proc. wobec CHF i o 9,4 proc. wobec JPY.

Od początku 2016 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 45,0 mld zł. Wtym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 11,1 mld zł, co było wypadkową:

- spadku długu w EUR (-0,5 mld EUR) i w CHF (-0,4 mld CHF),

- wzrostu zadłużenia w USD (+1,7 mld USD),

- osłabienia złotego (+8,5 mld zł). (PAP)

pud/ asa/

(PAP)