TNS pisze, że niemal połowa Polaków (47 proc.) jest zdania, że gospodarka naszego kraju znajduje się w kryzysie. Przeciwnego zdania jest 41 proc. Polaków.

45 proc. Polaków twierdzi, że w ciągu najbliższych 3 lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia. Ponad jedna czwarta respondentów (27 proc.) uważa natomiast, że materialne warunki życia poprawią się. 22 proc. badanych sądzi, że ulegną one pogorszeniu.

Badanie przeprowadzono w dn. 1-6 lipca na grupie 1022 osób. (PAP)