Indeks oczekiwań dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (wraz z Turcją) wyniósł 11,9 pkt. wobec 15,8 pkt. miesiąc wcześniej. Oceny bieżącej sytuacji w regionie poprawiły się o 12,4 pkt. do 17,6 pkt. z 5,2 pkt. w czerwcu. (PAP)