TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA - POPRAWA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 11,0 proc. (w czerwcu odpowiednio 17,3 proc. i 11,8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa są oceniane w lipcu pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że popyt i sprzedaż w najbliższych trzech miesiącach pozostaną bez zmian, mogą się utrzymać nieznacznie negatywne prognozy sytuacji finansowej" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że odnotowywane są niewielkie opóźnienia płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają nieznaczny wzrost zatrudnienia, zbliżony do planowanego przed miesiącem. Podobnie jak w czerwcu, przedsiębiorcy zapowiadają niewielki spadek cen.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA - POGORSZENIE

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 9,6 (przed miesiącem plus 11,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,6 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9,0 proc (w czerwcu odpowiednio 20,5 proc. i 9,5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Badanie wskazuje, że diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej korzystne od sygnalizowanych w czerwcu.

"Przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych w poprzednich dwóch miesiącach. Odnotowywane są niewielkie opóźnienia płatności za wykonane usługi. W najbliższych trzech miesiącach można się spodziewać nieznacznego wzrostu zatrudnienia, choć mniejszego od prognozowanego w czerwcu. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost cen, zbliżony do przewidywanego przed miesiącem" - napisano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA - POGORSZENIE

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 11,4 (przed miesiącem plus 16,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7,4 proc. (w czerwcu odpowiednio 22,5 proc. i 6,5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Od dwóch miesięcy poprawiają się pozytywne oceny bieżącego popytu i sprzedaży. Kierujący firmami oceniają, że ich sytuacja finansowa w lipcu nie zmienia się. Przewidywania w zakresie popytu i sprzedaży od kwietnia br. są coraz mniej optymistyczne, prognozy sytuacji finansowej są gorsze od zgłaszanych w czerwcu" - napisano.

Z badania wynika, że odnotowywany jest nieco większy niż przed miesiącem wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają nieznacznie mniejszy od prognozowanego w czerwcu wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wolniejszego spadku cen.

FINANSE I UBEZPIECZENIA - POPRAWA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 29,2 (przed miesiącem plus 23,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 3,1 proc. (w czerwcu odpowiednio 27,6 proc. i 4,1 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo ocenianego mniej korzystnie niż przed miesiącem bieżącego popytu, opinie dotyczące sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych w czerwcu. Kierujący jednostkami spodziewają się większej niż przed miesiącem poprawy sytuacji finansowej, przy utrzymujących się korzystnych prognozach sprzedaży i nieznacznie ostrożniejszych – popytu" - napisano.

"Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, choć mniejsze od planowanych w czerwcu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług" - dodano. (PAP)