W czerwcu pracę podjęło 100,8 tys. bezrobotnych, tj. o 6,7 proc. mniej niż przed rokiem. Liczba osób podejmujących prace niesubsydiowane spadła o 14,5 proc. do 78,2 tys., a subsydiowane - wzrosła o 35,3 proc. do 22,7 tys. (PAP)