Zmniejszyła się przy tym liczba matek bardzo młodych, nie starszych niż 16 lat. W ubiegłym roku było ich ponad tysiąc, blisko dwuipółkrotnie mniej niż przed ćwierćwieczem. Polskie prawo zabrania współżycia z osobą mającą mniej niż 15 lat.

– Spadek liczby ciąż nastolatek to efekt upowszechnienia się antykoncepcji, która jest łatwiej dostępna niż dawniej – twierdzi prof. Zbigniew Lew-Starowicz. – Na statystykę ma także wpływ demografia, ponieważ nastąpił wyraźny spadek liczby młodzieży – zwraca uwagę prof. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdzają to dane GUS, według których w 1990 r. osób w wieku 15–19 lat było 2,8 mln, a w ubiegłym roku – o ponad 800 tys. mniej. Tempo, w jakim maleje liczba nastoletnich matek, jest jednak znacznie szybsze niż tempo spadku liczby nastolatków w ogóle.

Mimo to Polska wciąż należy do krajów Unii Europejskiej, w których liczba ciąż nastolatek jest wyższa niż średnia. Wśród 28 państw zajmujemy dziewiąte miejsce. Z danych Eurostatu wynika, że rekordowe pod tym względem są Rumunia i Bułgaria, gdzie wśród ogółu dzieci urodzonych w 2014 r. około 10 proc. było potomstwem matek w wieku 19 lat i mniej. U nas ten wskaźnik wyniósł 3,5 proc.