Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport spadły o 1,8 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)