„Zakończenie działalności listowej w segmencie przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce nastąpiło w drodze odstąpienia przez emitenta od wszystkich umów na obsługę doręczania przesyłek listowych tradycyjnych, które to odstąpienie nastąpiło w drodze art. 16 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo pocztowe, tj. z uwagi na fakt, że usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości albo w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, w sytuacji w której operator pocztowy nie zawarł umowy umożliwiającej obsługę poza tym obszarem" – czytamy w komunikacie.

Umowy, od których odstąpiono to: umowa o świadczenie usług pocztowych dla Cyfrowego Polsatu, Polkomtela, PKO BP, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, P4, Skarbu Państwa - Prokuratora Generalnego.

Jednocześnie, w z związku z rozpoczętą likwidacją większości stanowisk pracy w spółce zależnej Bezpieczny List, zarząd InPost złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy współpracy w przedmiocie świadczenia przez Bezpieczny List na rzecz emitenta usług, w tym usług pocztowych, podkreślono również.

Jako powody podano brak możliwości zapewnienia przez Bezpieczny List należytej realizacji umowy poprzez utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia oraz ryzyko nienależytego wykonywania usług ze względu na zwolnienia grupowe pracowników tej spółki, wskazano w informacji.

Jednocześnie zarząd InPost podjął decyzję o bezpośrednim zatrudnieniu do 377 pracowników Bezpiecznego Listu, celem obsługi przesyłek e-commerce, podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

>>> Czytaj też: Pracownik rządzi. To był najlepszy czerwiec od 25 lat