"Kredyt Inkaso S.A. to jedna z najstarszych firm z branży windykacyjnej w kraju i wierzymy, że dzięki zdrowym fundamentom spółki i kompetentnemu zespołowi jej managerów będziemy w stanie szybko rozwijać firmę w Polsce oraz w regionie. Wierzymy, że pojawienie się wiodącego inwestora jakim jest Waterland pomoże w wypracowaniu konstruktywnej współpracy między akcjonariuszami" - powiedział Maciej Szymański, dyrektor zarządzający Waterland Private Equity Investments w Polsce, cytowany w komunikacie.

Prezes Kredyt Inkaso Paweł Szewczyk i dyrektor finansowy Andrzej Podłowski zobowiązali się do dalszego zarządzania spółką przy wsparciu Waterland oraz do sprzedaży posiadanych przez siebie akcji w wezwaniu.

Zapisy na akcje potrwają od 16 do 29 sierpnia br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 1 września, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez KDPW to 6 września br.

"W okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. włącznie akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 22,00 zł za 1 akcję. Począwszy od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r. włącznie, akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie akcji wynoszącej 20,00 za 1 akcję" -

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Ipopema Securities.

Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem, że akcjonariusze Kredyt Inkaso złożą zapisy na sprzedaż ponad 60% akcji, oraz że wzywający uzyska wymagane zgody regulacyjne na nabycie akcji spółki.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Waterland jest niezależnym funduszem private equity, który jest aktywnym udziałowcem swoich spółek portfelowych, odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju strategicznym i operacyjnym, rozszerzaniu działalności i zwiększaniu wydajności. Do tej pory Waterland dokonał inwestycji w ponad 350 firmach. Biura firmy znajdują się w Belgii, Holandii, Niemczech i w Polsce.

(ISBnews)