„Wyniki za II kw. 2016 były zgodne z naszymi planami rocznymi. Pomimo braku przychodów z projektów infrastrukturalnych, spadek przychodów całkowitych był niższy niż w poprzednim kwartale, dzięki znacznie wyższej sprzedaży urządzeń mobilnych. Obniżenie marży EBITDA wynikało z utrzymującej się presji na przychody z wysokomarżowych tradycyjnych usług stacjonarnych oraz wzrostu kosztów sprzedaży, będącego konsekwencją wyższej liczby sprzedanych telefonów komórkowych. Mimo spadku EBITDA i większego wypływu środków pieniężnych na nakłady inwestycyjne, nastąpił jedynie niewielki spadek przepływów pieniężnych, do czego przyczyniła się korzystna zmiana w kapitale obrotowym. W efekcie, potwierdzamy cel całoroczny w zakresie dźwigni finansowej i EBITDA" – powiedział Nowohoński, cytowany w komunikacie.

EBITDA w okresie I-II kw. 2016 roku wyniosła 1 692 mln zł wobec 1 918 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie Orange Polska prognozuje skorygowany wynik EBITDA w przedziale 3,15-3,3 mld zł w całym 2016 roku.

Jak zaznaczał wcześniej członek zarządu ds. finansowych operatora, „dążąc do przywrócenia wzrostu, Orange Polska będzie ściśle kontrolować dźwignię finansową" W efekcie w latach 2016-2018 wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA ma nie przekroczyć poziomu 2,2x.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)