Voxel 

Voxel dokonał przydziału 10 000 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że oprocentowanie obligacji serii G będzie zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5,00%; oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy. Spółka planowała wprowadzenie tych papierów do obrotu na Catalyst.

Polska Grupa Odlewnicza 

Polska Grupa Odlewnicza podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A1 w liczbie do 42 200 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. "Obligacje serii A1 zostaną wyemitowane w trybie emisji niepublicznej, kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149" - czytamy w komunikacie. Cel emisji Obligacji serii A1 nie został określony. Obligacje serii A1 będą obligacjami niezabezpieczonymi oraz zostaną zdematerializowane. Obligacje serii A1 są emitowane zgodnie z polskim prawem i temu prawu będą podlegać, podała także spółka.

Robyg 

Robyg wyemitował 100 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 100 mln zł oraz terminie zapadalności 5 lat, poinformowała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę. Odsetki będą wypłacane z dołu na koniec każdego okresu odsetkowego wynoszącego sześć miesięcy, przy czym pierwszy okres odsetkowy zakończy się w dniu 23 stycznia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Konkretny cel emisji obligacji nie został określony, a spółka zamierza przeznaczyć środki na ogólne cele korporacyjne, podano także.

Gorenje Group 

Gorenje Group ustaliło z Panasonic Corporation warunki przeprowadzenia due diligence słoweńskiej grupy w terminie do 30 września, podało Gorenje. >>>>  

InPost

InPost oraz jego spółka zależna PGP zakończą od początku sierpnia działalność w segmencie przesyłek listowych tradycyjnych, tj. innych niż przesyłki e-commerce, podała spółka. >>>> 

InPost rozpoczął współpracę z firmą Holland & Barret w Wielkiej Brytanii, działającą w branży suplementów diety. Celem współpracy jest zwiększenie sprzedaży w kanale e-commerce, podała spółka.>>>>  

Orange Polska 

Orange Polska, za kluczowy element działań w II półroczu wyznaczyło poprawę w segmencie usług stacjonarnych, poinformował prezes Jean-François Fallacher. >>>>  

Orange Polska odnotowało 17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 126 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orange Polska zwiększył całkowitą liczbę klientów mobilnych do 16,696 mln, co oznacza wzrost o 7% r/r, podał operator.>>>> 

Orange Polska potwierdza całoroczny cel w zakresie dźwigni finansowej i EBITDA po wynikach II kwartału, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.>>>> 

Orange Polska liczy na systematyczną poprawę ewolucji przychodów w kolejnych kwartałach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.>>>> 

Pod koniec roku Orange Polska ma być gotowe technicznie do świadczenia usług VoLTE, VoWifi na poziomie rozwiązania sieciowego, poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Piotr Muszyński.>>>> 

Orange Polska ma wystawione na sprzedaż nieruchomości o szacowanej wartości sprzedaży rzędu 850 mln zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.>>>> 

Orange Polska może w tym kwartale rozpocząć rozmowy z T-Mobile Polska w sprawie częstotliwości LTE po niedawnym, ostatecznym zakończeniu aukcji, poinformował prezes Jean-François Fallacher. Operator jest również otwarty na współpracę z innymi w ramach rozwoju sieci światłowodowej.>>>> 

Orange Polska uzgodnił z Telefonią Dialog - spółką 100% zależną od Netii - warunki umowy na komercyjny dostęp do infrastruktury sieciowej FTTH posiadanej przez Telefonię Dialog, podał Orange.>>>> 

PCC Rokita

PCC Rokita zdecydował o emisji 250 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. >>>> 

Mercor 

Mercor pozyskał w czerwcu br. zamówienia o wartości ok. 22,1 mln zł, co oznacza spadek o 2% wobec zamówień o wartości 22,6 mln zł pozyskanych rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Vigo System 

Vigo System podpisał umowę z amerykańskim koncernem Emerson Electric Co. na dostawę detektorów do zastosowań w przemysłowych analizatorach gazów oraz systemach monitorowania emisji, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to blisko 2,2 mln euro.>>>> 

Kredyt Inkaso 

WPEF VI Holding V B.V. - podmiot zależny od Waterland Private Equity Investments – ogłosił wezwanie na 8 538 095 akcji Kredyt Inkaso, reprezentujących 66% kapitału zakładowego spółki, po cenie 22 zł za akcję w pierwszym okresie zapisów i 20 zł za akcję w drugim okresie, podał wzywający. Zapisy zaplanowano na 16-29 sierpnia. Do sprzedaży akcji zobowiązali się prezes i dyrektor finansowy spółki.>>>>  

Empik Media & Fashion 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami Empik Media & Fashion (Grupa EMF), podała giełda. >>>> 

Krockella s.r.o. ogłosiła przymusowy wykup 1 368 994 akcji Empik Media & Fashion (EMF), stanowiących 1,3% kapitału zakładowego, po 4,35 zł za sztukę, podała spółka. Dzień wykupu to 29 lipca br. >>>> 

ING BSK

Agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) w ramach copółrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego, podał bank. >>>> 

Bank Millennium 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Millennium wyniósł 50,8% na koniec I półrocza br. wobec 50,1% rok wcześniej. Z uwzględnieniem transakcji Visa, wskaźnik ten sięgnął 41,9% na koniec czerwca, podał bank.>>>> 

Liczba aktywnych klientów indywidualnych Banku Millennium wzrosła o 45 tys. od początku roku i wyniosła 1,414 mln na koniec pierwszego półrocza 2016. Kluczowym czynnikiem wzrostu liczby nowych klientów było niesłabnące zainteresowanie kontem 360°, które przełożyło się na zbudowanie portfela blisko 500 tysięcy rachunków w ciągu 2 lat, poinformował prezes Joao Bras Jorge.>>>> 

Bank Millennium odnotował 293,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 165,24 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Millennium Bank ma ambicję docelowego odzyskania negatywnego efektu finansowego z tytułu podatku bankowego dzięki wzrostowi biznesu, poinformował prezes Joao Bras Jorge.  >>>>  

Millennium Bank widzi przestrzeń do dalszej "lekkiej" poprawy marży odsetkowej netto, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. >>>> 

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii DB12 o łącznej wartości nominalnej 4 040 000 zł, podała spółka. Termin wykupu to 26 lipca 2017 r. >>>> 

Capital Park 

Capital Park i Akron Group rozpoczęły modernizację najstarszego centrum handlowego w Wielkopolsce - ETC Swarzędz, podał właściciel centrum. Otwarcie obiektu przewidziane jest na drugą połowę 2017 r. >>>>  

ES-System 

ES-System podtrzymuje oczekiwanie jednocyfrowego wzrostu przychodów w 2016 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>>