Wysoką dynamikę w ujęciu LFL grupa tłumaczy poprawioną ofertą, kampaniami promocyjnymi i korzystnymi trendami w konsumpcji.

W I półroczu Biedronka otworzyła 40 nowych sklepów (26 netto) i odnowiła 96 lokalizacji.

Łączne inwestycje Jeronimo Martins w tym okresie wyniosły 180 mln euro, z czego 43% przypadło na polską sieć.  

JMP należy do Grupy Jeronimo Martins, której działalność w Polsce koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w sieci placówek handlowych pod nazwą "Biedronka".