Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,1 proc., bez zmian. 6,1 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w lipcu o 7 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio spadła o 6 tys. Analitycy spodziewali się teraz spadku o 4 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,682 mln.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,661 mln wobec 2,614 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,0 proc. wobec 5,9 proc. w poprzednim miesiącu.