"Aktualizacja terminu wynika z wprowadzonych w 2016 r. nowych zaleceń i procedur dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia badań klinicznych, które wpłynęły na realizację harmonogramu badań klinicznych I fazy" – czytamy w komunikacie.

W połowie czerwca 2015 r. Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services and Development Ltd umowę na przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET. Spółka oczekiwała wówczas, że pierwsza faza badan klinicznych będzie trwała od 6 do 9 miesięcy.

W innym raporcie spółka poinformowała, że szacuje iż poziom zysku EBITDA w jednostkowym sprawozdaniu w II kwartale roku 2016 wyniesie 163 000 zł, co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za 12 miesięcy zakończone 30.06.2016 w wysokości 5 345 000 zł i jest to o 46% więcej niż rok wcześniej, kiedy wyniósł on 3 646 807 zł.

"Jednocześnie spółka przekazuje do wiadomości publicznej, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym obciążenie wyniku brutto z tytułu podatku odroczonego wg. stanu na dzień 30.06.2016 wyniesie 719 127,88 zł i jest to znacząca różnica w stosunku do stanu wykazanego w ostatnim raporcie okresowym (okres zakończony 31.03.2016 r.), kiedy obciążenie z tego tytułu wynosiło 88 970 94 zł" - podała spółka.

Grupa Synektik jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)