"W dniu 29 lipca 2016 r. dokonany został przydział 20 024 sztuk dwuletnich, nie zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii MB2 o łącznej wartości nominalnej 20,024 mln zł. Wszystkie Obligacje zostały objęte i opłacone" - czytamy w komunikacie.

Środki z emisji zostaną przeznaczone w głównej mierze na nowe projekty.

"Emisja dotyczy dwuletnich obligacji o wartości 20 mln zł. Ich rentowność oparta jest o sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Oprócz realizacji nowych projektów, środki z emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obecnego zadłużenia spółki" - podano także.

"Kolejna zakończona pełnym sukcesem emisja obligacji jest najlepszym dowodem na zaufanie rynku kapitałowego do spółki i do przyjętej przez nas strategii rozwoju. Jesteśmy dobrze postrzegani nie tylko przez naszych klientów, ale także przez instytucje finansowe, które doceniają współpracę z wiarygodnym partnerem posiadającym jasną i przekonującą wizję funkcjonowania i podnoszenia zyskowności" - powiedział prezes Polnord Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)