Przychody w tym okresie wyniosły ok. 8 940 mln zł.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) za I półrocze to szacunkowo ok. 1 650 mln zł, natomiast EBIT (zysk operacyjny) to ok. 130 mln zł.

"Powyższe wyniki uwzględniają ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r. odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie [...] co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT o około 710 mln zł oraz wyniku netto o około 590 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Taurona jest przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zatrzeżono.

Tauron planuje publikację skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. na 17 sierpnia 2016 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)