Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK w maju.

"W trakcie analizy koncentracji Urząd przeprowadził badanie rynku, którym objęci zostali konkurenci uczestników transakcji. Wykazało ono, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji spółki Neuca na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek. Dlatego postępowanie zostało przedłużone" – czytamy w komunikacie.

Intra nie ma spółek zależnych. Działalność Intra oraz grupy kapitałowej Neuca koncentruje się głównie na hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek i szpitali, podano także.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%

(ISBnews)