Indeks S&P 500 rośnie o 0,1 proc. Indeks Dow Jones jest na 0,1-proc. minusie. Nasdaq idzie w górę o 0,2 proc.

W ujęciu sektorowym największe spadki notuje branża paliwowa, której szkodzą spadające ceny ropy naftowej. Cena Brent zbliżyła się w trakcie sesji do poziomu 42 dolarów za baryłkę i jest na najniższym poziomie od kwietnia. Ceny ropy spadły w lipcu blisko 15 proc. wobec sygnałów utrzymującej się nadpodaży surowca. Od swoich szczytów z czerwca ceny ropy poszły w dół już 20 proc.

Słabą sesję notują największe amerykańskie koncerny paliwowe: Exxon i Chevron. Obie te spółki podały w piątek wyniki kwartalne.

Chevron poinformował o wysokiej stracie kwartalnej. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych rezultat był jednak nieznacznie lepszy od konsensusu. Dużo gorsze od oczekiwań zarówno na poziomie zysku netto, jak i przychodów, były wyniki za drugi kwartał Exxona.

Relatywnie lepiej od S&P 500 wypada w piątek Nasdaq. Notowaniom technologicznego indeksu pomagają zyskujące kursy Amazona oraz właściciela Google spółki Alphabet. Oba te koncerny z branży internetowej podały lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne po zamknięciu czwartkowej sesji.

Giełdy w Zachodniej Europie kończą tydzień wzrostami. Indeks Euro Stoxx rośnie 0,6 proc. Niemiecki DAX jest na 0,6 proc. minusie. Francuski CAC 40 rośnie o 0,2 proc.

Na szerokim rynku w Europie dobrze radziły sobie w piątek banki, ubezpieczyciele i świadczący usługi finansowe. Indeks śledzący akcje banków na Euro Stoxx 600 zwyżkował w trakcie sesji wyraźnie powyżej 2 proc. Wieczorem Europejski Urząd Nadzoru Bankowego poda wyniki stress testów 51 europejskich banków. Rynek będzie zwracać szczególną uwagę na rezultaty włoskich pożyczkodawców.

Rynek poznał w piątek dużą porcję danych z największych światowych gospodarek. Zgodny z oczekiwaniami był odczyt PKB ze strefy euro. Gospodarka strefy euro wzrosła w drugim kwartale o 0,3 proc. w ujęciu kdk.

Mocno rozczarował odczyt PKB ze Stanów Zjednoczonych. Ze wstępnego wyliczenia wynika, że PKB USA w drugim kwartale 2016 r. wzrósł o 1,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Spodziewano się wzrostu PKB USA o 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Po danych z USA osłabił się dolar. Kurs EUR/USD przekroczył w trakcie sesji poziomu 1,15 i jest najwyżej od połowy lipca.

Umacniał się jen. Kurs USD/JPY spadł w trakcie handlu poniżej poziomu 102,5. Wyraźnym umocnieniem japońska waluta zareagował na bardziej od oczekiwań jastrzębią decyzję japońskiego banku centralnego, który zakończył w piątek posiedzenie. Wbrew oczekiwaniom BoJ nie obniżył stopy procentowej, bez zmian pozostała również wartość miesięcznego targetu dla skupu aktywów z rynku. BoJ jednocześnie poinformował, że zwiększona zostanie wartość środków przeznaczanych na zakupu funduszy ETF.

W Europie wyniki kwartalne podały banki UBS i Barclays. Zysk UBS w drugim kwartale spadł kdk o 14 proc. i wyniósł 1,03 mld CHF, wyżej od oczekiwanych przez analityków 668 mln CHF. Barclays podwyższył kapitały własne, zmniejszył koszty i zaraportował lepszy od spodziewanego wynik z działalności podstawowej.

Arcellor Mittal zaraportował w drugim kwartale 1,8 mld USD EBITDA, gdy tymczasem rynek oczekiwał 1,51 mld USD. Jest to najlepsze osiągniecie spółki od 2014 r. Producent stali prognozuje, że warunki na rynku poprawią się w drugiej połowie. roku w porównaniu do drugiej połowy 2015 r.

BANK JAPONII ZWIĘKSZYŁ SKUP ETF; TARGET STYMULOWANIA I STOPY BEZ ZMIAN

Bank Japonii zwiększył zakup funduszy typu ETF i utrzymał target stymulowania monetarnego na poziomie 80 bln jenów (764 mld USD) - podał bank po zakończeniu lipcowego posiedzenia. Bank Japonii utrzymał stopę procentową na poziomie -0,1 proc., którą wprowadził podczas swojego posiedzenia w styczniu. Bank podwyższył target zakupu funduszy typu ETF do 6 bln jenów z 3,3 bln rocznie.

Prezes banku Haruhiko Kuroda zarządził też przygotowanie oceny programu stymulowania monetarnego i ujemnych stóp procentowych oraz ich wpływu na aktywność gospodarczą i ceny - podano w komunikacie. Wynik przeglądu zostanie opublikowany na następnym posiedzeniu banku we wrześniu.

PKB USA W II KW. '16 WZRÓSŁ O 1,2 PROC. W UJĘCIU ZANUALIZOWANYM KDK

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale 2016 r. wzrósł o 1,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

W pierwszym kwartale 2016 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 0,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. po korekcie wobec wyniku 1,1 proc. przed korektą.

GOSPODARKA STREFY EURO W II KW. UROSŁA O 0,3 PROC. KDK, A RDR O 1,6 PROC.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2016 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk - poinformował urząd statystyczny Eurostat w I wyliczeniu. Analitycy prognozowali, że PKB w II kw. kdk wzrósł o 0,3 proc. W I kw. PKB wzrósł o 0,6 proc. Rdr PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 1,6 proc., po wzroście w I kw. o 1,7 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 1,5 proc.

INDEKS OPTYMIZMU KONSUMENTÓW W USA W LIPCU PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w lipcu 90,0 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 90,2 pkt. W czerwcu wskaźnik wyniósł 93,5 pkt.

LEPSZY OD PROGNOZ ODCZYT WSKAŹNIKA AKTYWNOŚCI SEKTORA WYTWÓRCZEGO W OKRĘGU CHICAGO

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w lipcu do 55,8 pkt. z 56,8 pkt. w poprzednim miesiącu). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,0 pkt.

CENY KONSUMPCYJNE W STREFIE EURO W VII WZROSŁY O 0,2 PROC. RDR

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,2 proc. w lipcu rdr - podał w komunikacie Eurostat we wstępnych danych. Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 0,1 proc. W VI ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,1 proc. rdr.

STOPA BEZROBOCIA W EUROLANDZIE W VI WYNIOSŁA 10,1 PROC., TAK OCZEKIWANO

Stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,1 proc., tak samo jak w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,1 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 8,6 proc., wobec 8,6 proc. w poprzednim miesiącu.

PRODUKCJA PRZEMYSŁU W JAPONII W VI POWYŻEJ KONSENSUSU

Produkcja przemysłowa w Japonii w czerwcu wzrosła mdm o 1,9 proc. Analitycy spodziewali się zwyżki produkcji mdm o 0,5 proc., po spadku miesiąc wcześniej o 2,6 proc. Rdr produkcja przemysłowa spadła o 1,9 proc., po spadku poprzednio o 0,4 proc. - podał resort gospodarki. Tu spodziewano się spadku o 2,9 proc.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W JAPONII W VI MDM WZROSŁA O 0,2 PROC., RDR SPADŁA O 1,4 PROC.,

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w czerwcu o 0,2 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,1 proc., po korekcie z 0,0 proc. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 0,3 proc. Rdr sprzedaż spadła o 1,4 proc., po spadku poprzednio o 2,1 proc., po korekcie - podał resort. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż detaliczna spadnie o 1,2 proc., po spadku o 1,9 proc. przed korektą.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEMCZECH W VI SPADŁA O 0,1 PROC. MDM, PROGNOZA +0,1 PROC.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w czerwcu spadła o 0,1 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 0,7 proc., po korekcie z 0,9 proc. Analitycy spodziewali się tymczasem wzrostu mdm o 0,1 proc. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7 proc. - podali statystycy. W V sprzedaż wzrosła o 2,8 proc., po korekcie z +2,6 proc. W VI oczekiwano wzrostu rdr o 1,5 proc.

PKB FRANCJI W II KW. BEZ ZMIAN KDK, A RDR WZRÓSŁ O 1,4 PROC.

Produkt Krajowy Brutto Francji w II kwartale 2016 r. pozostał bez zmian kdk, podczas gdy w I kw. wzrósł o 0,7 proc., po korekcie z 0,6 proc. – wynika ze wstępnego wyliczenia. Analitycy spodziewali się, że PKB kdk wzrośnie o 0,2 proc. W ujęciu rdr PKB Francji wzrósł w II kwartale o 1,4 proc., po wzroście w I kwartale o 1,3 proc. Oceniano, że PKB wzrośnie w II kw. o 1,6 proc.

EXXON ZANOTOWAŁ NIŻSZY OD OCZEKIWAŃ ZYSK KWARTALNY

Zysk koncernu Exxon, największej amerykańskiej spółki paliwowej, wyniósł w drugim kwartale 2016 r. 41 centów na akcję. Oczekiwano tymczasem wyniku 64 centy. Zysk spółki w drugim kwartale wyniósł 1,7 mld USD wobec 4,19 mld USD rok wcześniej. Exxon obniżył również prognozę finansową na ten rok. Kurs spółki traci po publikacji wyników w handlu przedsesyjnym.

UPS ZANOTOWAŁ W II KW. ZYSK ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI

Zysk firmy kurierskiej UPS w drugim kwartale 2016 roku wyniósł 1,43 USD na akcję - podała firma w komunikacie. Analitycy oczekiwali zysku na poziomie 1,43 USD na akcję. Przychody w drugim kwartale wyniosły 14,6 mld USD i również były zgodne z konsensusem rynkowym. Dodatkowo UPS potwierdził prognozę finansową na ten rok. (PAP)