Bank jednocześnie odmówił dalszego udostępniania kredytu udzielonego spółce w rachunku bieżącym, co jednocześnie nie oznacza wypowiedzenia umowy kredytowej.


"HSBC Bank Polska [...] zwraca się z prośbą o wyjaśnienie aktualnej sytuacji płynnościowej spółki, a także iż podjął decyzję o odmowie dalszego udostępniania kredytu [...] w rachunku bieżącym" - podano w komunikacie.

Według spółki decyzja HSBC nie zawiera uzasadnienia powodów jej podjęcia.

"Z pisma banku nie wynika, czy podstawą podjętej decyzji było niedotrzymanie przez emitenta warunków umowy kredytowej (w szczególności na czym polega Istotny Negatywny Skutek), czy też utrata przez emitenta zdolności kredytowej). Decyzja banku nie wprowadza żadnego terminu jej wejścia w życie" - czytamy dalej. 

Wcześniej Action informował o konieczności zawiązania rezerw w związku z decyzjami US.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)