Grupa Lotos 

Grupa Lotos oczekuje, że wartość tzw. efektu LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") w II kw. 2016 r. będzie zbliżona do zera, podała spółka. >>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie (PZU Życie), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO Bank Polski), czyli obligatariuszami, aneks do umowy o dalszej współpracy na podstawie którego strony zamierzają uzgodnić ostateczną treść umowy restrukturyzacyjnej do 31 sierpnia, podała spółka. "Ustalony został także harmonogram czynności, które mają zostać podjęte przez JSW w związku z procesem restrukturyzacji w okresie do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej" – czytamy w komunikacie. Obligatariusze posiadają obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z 30 lipca 2014 roku. 

Silvano Fashion Group

Silvano Fashion Group odnotowało 3,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orbis 

- Orbis wyemitował 200 tys. obligacji serii ORB B 290721 o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka. "Obligacje w dniu emisji zostały zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Cena emisyjna wszystkich obligacji, równa ich wartości nominalnej, została przez nabywców w dniu emisji w całości opłacona" – czytamy w komunikacie.

PGNiG 

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia do kwoty 750 mln zł, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 25 sierpnia. >>>> 

Action 

HSBC Bank Polska zwrócił się do Action z prośbą o wyjaśnienie aktualnej sytuacji płynnościowej, podała spółka. Bank jednocześnie odmówił dalszego udostępniania kredytu udzielonego spółce w rachunku bieżącym, co jednocześnie nie oznacza wypowiedzenia umowy kredytowej. >>>>  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego, podała spółka.>>>> 

Otwarcie przez sąd postępowania sanacyjnego dla Action zabezpiecza pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację, poinformował prezes Action Piotr Bieliński. >>>>  

Dekpol

Dekpol przydzielił zabezpieczone obligacje serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i subfunduszy Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny i Pioneer Pieniężny Plus, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację drugiego etapu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częściami usługowymi na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę. Termin wykupu przypada na dzień 27 listopada 2019 r." – czytamy w komunikacie.

PBG 

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył PBG postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego, podała spółka. Postanowienie nie jest prawomocne. W połowie czerwca spółka podała, że sąd oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu PBG, co oznacza że układ stał się prawomocny.

Mabion 

Mabion nadal prowadzi zaawansowane rozmowy w celu pozyskania wyłącznego dystrybutora do sprzedaży i marketingu leku MabionCD20 na terenie UE i zamierza doprowadzić do podpisania umowy z wybranym parterem w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka.  

Zobacz też rekomendacje  

Alior Bank, Bank BPH 

Akcjonariusze Alior Banku podjęli uchwałę dotyczącą podziału Banku BPH poprzez przeniesienie na Alior Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności bankowej innej niż działalność hipoteczna, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. >>>>   

Velto Cars 

Całkowity wykup obligacji serii A i serii B Velto Cars zostanie zakończony do dnia 17 sierpnia 2016 roku, podała spółka.>>>> 

Grupa Żywiec 

Grupa Żywiec odnotowała 129,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 87,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Archicom 

Archicom wprowadził do oferty 76 mieszkań na wrocławskim osiedlu Słoneczne Stabłowice, poinformowała spółka. Na terenie osiedla społecznego powstaną trzy nowe budynki, podano także. >>>> 

Kruk  

ProsperoCapital, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę emisji obligacji uprzywilejowanych o wartości do 249,5 mln zł w celu sfinansowania nabycia trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln euro, podała spółka. >>>> 

Biomed-Lublin  

Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Andrzeja Stachnika na stanowisko prezesa zarządu od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka. >>>>   

Grupa Gremi Media 

Grupa Gremi Media, wydawca "Rzeczpospolitej" i "Parkietu", miała 53,59 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,47 mln zł zysku operacyjnego i 4,74 mln zł EBITDA po I półroczu 2016 r., podała spółka. >>>> 

Enea 

Enea rozpoczęła rozmowy w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Katowicki Holding Węglowy (KHW), podała spółka. >>>> 

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za lipiec 2016 wyniosły ok. 207 mln zł i były wyższe o 27,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Boryszew 

Miasto Stołeczne Warszawa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości przy Łuckiej 7/9, podał Boryszew. Tym samym spełnił się warunek zawieszający umowę sprzedaży na rzecz Skanska. >>>> 

Marie Brizard Wine & Spirits  

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) zanotowała 119,9 mln euro sprzedaży netto w II kw. 2016 r., co oznacza spadek o 2,5% (bez efektów kursowych) oraz o 5% (z efektami kursowymi), podała spółka. Z kolei w okresie I-II kw. 2016 sprzedaż grupy wyniosła 205 mln euro, co oznacza spadek r/r o 4,6% (bez efektów kursowych) i 6,6% (z efektami kursowymi). >>>>  

Elektrobudowa,  PKN Orlen 

Elektrobudowa wybuduje dla PKN Orlen instalację metatezy w zakładzie produkcyjnym w Płocku za około 250 mln zł, podała spółka. >>>>    

MOL 

MOL Plc. sfinalizował akwizycję węgierskich aktywów ENI, w skład których wchodzi sieć stacji benzynowych oraz biznes hurtowy, podał koncern. >>>>   

PGE 

W należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrociepłowni Gorzów przystąpiono do tzw. rozruchu gorącego nowego bloku gazowo-parowego, podała spółka.>>>>  

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 535 mln zł i były wyższe o ok. 21% r/r, podała spółka. >>>>  

AmRest Holdings 

AmRest Holdings podpisał trzeci aneks do wstępnego wiążącego porozumienia (head of terms) z Pizza Hut Europe Sarl - tym razem termin zawarcia umowy został przedłużony do 15 sierpnia br., podała spółka. >>>>  

Ronson Europe 

Ronson Europe wyemitował w ramach oferty prywatnej 4-letnie obligacje serii Q o wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Spółka nie wyklucza wcześniejszego wykupu części obligacji zapadających w 2017 r. >>>>  

Kopex

Rada dyrektorów Kopex Australia Pty Ltd – spółka zależna Kopeksu – podjęła uchwałę o wszczęciu przewidzianej przez prawo australijskie procedury "voluntary administration", nakierowanej na zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnej spółki w maksymalnym możliwym stopniu, podał Kopex. >>>>  

Kopex - Famago sp. z o.o. (Famago) - dłużnik Kopeksu - złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Kopex. >>>> 

Capital Park 

Capital Park osiągnął 82% wynajmu w biurowcu Eurocentrum Office Complex, podała grupa. >>>>