"Zarząd Elektrobudowy informuje, że 1 sierpnia 2016 roku została zawarta z Polskim Koncernem Naftowym Orlen umowa na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz instalacji metatezy w zakładzie produkcyjnym zamawiającego w Płocku" - czytamy w komunikacie.

Prace mają zostać zrealizowane w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

"Wynagrodzenie netto za wykonanie umowy ustalone zostało na sumę kwot: ok. 130 mln zł oraz ok. 26 mln euro (po przeliczeniu według kursu średniego z dnia 29.07.2016 roku ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski), co stanowi ok. 250 mln zł" - czytamy także.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)