Bank częściową winą za konieczną restrukturyzację zatrudnienia obarcza spodziewane niskie stopy procentowe Banku Anglii.

Bank Lloyds będzie zmuszony zamknąć 200 placówek na świecie.