Jako powód zatrzymania produkcji Funai podała trudności z pozyskaniu niezbędnych części i coraz mniejszy popyt. Była to ostatnia firma na świecie, która masowa produkowała magnetowidy.

Czasy świetności urządzenia miały już dawno za sobą, ale jeszcze w 2015 roku ich sprzedaż wyniosła 750 tys. sztuk. W szczytowym okresie ich popularności Funai Electric sprzedawała 15 mln egzemplarzy rocznie.

Produkcję magnetowidów rozpoczęto 40 lat temu. Wraz z rozwojem DVD, Blue-Ray i Internetu popularność tych nośników dramatycznie spadała. Stały się reliktami przeszłości.

Najmłodsze pokolenie nie zna już magnetowidów. Nie pamięta o karnych opłatach w wypożyczalniach kaset wideo za brak przewinięcia taśmy. Nie przypomina też sobie skaczącego obrazu w telewizorze.