W Belgii spółka "wykona prace remontowe aparatów i rurociągów w rafinerii w Antwerpii. Wartość zamówienia wynosi 16,2 mln zł. Remont rozpocznie się we wrześniu 2016 roku, a zakończy w maju 2017 roku. Naftoremont-Naftobudowa wyremontuje aparaty i rurociągi rafineryjne instalacji NC3 Blue zone. Zamawiającym jest Total Raffinaderij Antwerpen N.V." - czytamy w komunikacie.

Natomiast w Polsce spółka kolejny raz wykona ważne remonty dla PKN Orlen i Basell Orlen Polyolefins, które odbywają się cyklicznie co dwa lata. Łączna suma tych kontraktów remontowych wynosi 9,8 mln zł netto.

"Na przełomie września i października 2016 roku Naftoremont- Naftobudowa wykona prace remontowe instalacji Olefiny II w rafinerii płockiej dla PKN Orlen. W tym samym czasie spółka wykona również remonty na instalacjach Polietylen III i Polietylen II dla Basell Orlen Polyolefins. Zadaniem Naftoremont-Naftobudowa będzie również przeprowadzenie drobnych prac inwestycyjnych" - czytamy także.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)