Enea Wytwarzanie rozpoczęła budowę tymczasowego progu na WiśleWarszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie – spółka zależna Enei – rozpoczęła budowę tymczasowego progu stabilizującego poziom wody na Wiśle, który ma zabezpieczyć pracę Elektrowni Kozienice, podała spółka.

Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody został uznany za niezbędny ze względu na panującą od kilku lat suszę hydrologiczną. Należąca do Enei Wytwarzanie Elektrownia Kozienice wykorzystuje do chłodzenia wodę z Wisły.

"Latem zeszłego roku wszyscy doświadczyliśmy tego, że upał może ograniczyć możliwości produkcji energii w naszym kraju. W Kozienicach robimy wszystko, żeby zminimalizować ryzyka z tym związane i zapewnić ciągłe dostawy energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wymaganej wielkości. Wybudowanie tymczasowego progu stabilizującego poziom wody w Wiśle przy Elektrowni Kozienice jest niezbędne do tego, by mieszkańcy całego kraju mogli spać spokojnie, wiedząc, że podejmujemy wszelkie działania, by energia elektryczna docierała do ich domów, miejsc pracy czy szpitali" – powiedział prezes Enei Wytwarzanie Wacław Bilnicki, cytowany w komunikacie.

Spółka chce, by inwestycja powstała jeszcze latem tego roku.

Zgodnie z treścią odpowiednich uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi, tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na Wiśle nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby wpłynąć na jakość środowiska, podano także.

Elektrownia Kozienice jest kluczowym producentem energii elektrycznej - to druga co do wielkości elektrownia w Polsce.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)