Zysk netto UniCredit wzrósł r: r do 916 mln euro w II kw. 2016 r.Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - UniCredit odnotował 916 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 522 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 918 mln euro wobec 2 999 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 932 mln euro wobec 1 997 mln euro rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 891,48 mld euro na koniec II kw. 2016 r. wobec 875,13 mld na koniec II kw. 2015.

W okresie I-II kw. 2016 r. bank miał 1 321 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 034 mln euro zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 1 977 mln euro wobec 1 692 mln euro zysku rok wcześniej.

UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jest inwestorem strategicznym Banku Pekao.

(ISBnews)